Kapelusz

Kapelusz jest nakryciem głowy. Okrywa ją, określa tożsamość noszącego go człowieka oraz go chroni. W negatywie może przedstawiać barierę, która blokuje przepływ energii płynącej do czakry korony poprzez kanał główny – kręgosłup. Mówi wtedy o ograniczeniu.

Kapelusz informuje o ideach, sposobie myślenia, osobowości właściciela. Podobnie jak buty mówią o statusie majątkowym, stosunku do pieniądza, materii i żywiołu ziemi oraz tym, za kogo w tej kwestii chcemy uchodzić w oczach innych, tak kapelusz informuje o statusie społecznym, stosunku do innych ludzi i idei. Zdradza za kogo się mamy i na kogo/ do czego chcemy aspirować. Odnosi się zawsze do innych, czyli do społeczeństwa. Jako „intelektualny” element ubioru, czyli informujący o sferze intelektu, łączy się z żywiołem wiatru. Od niego również ma chronić.

Jeśli śni się kapelusz

Noszenie go to pewne oświadczenie „taki jestem”, „to dla mnie ważne”, „z tym chcę się identyfikować”. Odnosi się do idei. Nakrycia głowy zawsze informują o zawartości myśli, o tym na co umysł właściciela ma być skierowany.

Tak więc kaptur mnicha mówi o osłonięciu od świata zewnętrznego, skupieniu myśli na wnętrzu siebie i wnętrzu zjawisk.

Korona, tiara, diadem– mówi o panowaniu nad kimś/ czymś zamkniętym, znak identyfikacji – poprzez okrąg jaki tworzy, otwarta u góry pozostawia myśli otwartymi na to, co zewnętrzne. Symbol władzy, mądrości, sygnuje właściwości umiejętnego korzystania z energii płynącej z „nieba”. Panowanie nad innymi – korona roztacza blask, jej elementy rozchodzą się promieniście imitując promienie słońca. Awans, stanie na wysokim szczeblu.

Wianek– identyfikacja ze światem z którego spleciony jest wieniec. To coś „zajmuje nam głowę”, określa myśli. Jeśli złożony ziół mówi o zdrowiu, z kwiatów o uczuciu, z cierni – cierpieniu.

Kapelusz określa sposób myślenia właściciela. Zawartość jego „głowy”. Poprzez to, że modeluje jej kształt, powiększa objętość wskazuje na chęć zaznaczenia wartości swoich myśli, koncepcji.

Często może być także informacją o umysłowym ograniczeniu – jeśli się z nim za bardzo identyfikuje, to znaczy nie chce go zdejmować 🙂

Cylinder – wysoki i sztywny mówi o wysokich aspiracjach społecznych, potrzebie wywyższenia, dodania sobie powagi, godności, cnót, szacunku (dodaje wzrostu), w negatywie mówi o pewnej „sztywności” w myśleniu, nadmiernej egzaltacji. Czasem wskazuje na znajomość magii, tajemnicę.

Cylinder a nikczemność

W cylindrze często przedstawiane są postaci nikczemne, pochodzące z cienia, z ciemności. Cylinder służył magikom w ich sztuczkach, chowano w nim przedmioty oraz zwierzęta (króliki), które potem „znikały”. Przez to staje się symbolem ukrytych myśli i intencji. Spora przestrzeń, która jest w nim niewidoczna, wnosi element grozy, niepewności. Insynuuje zawartość myśli ukrywanych przez właściciela, skrzętnie chowanych przez światem zamiarów, planów i intencji. Może mówić o zbyt wybujałym ego.

W innym znaczeniu mówi o właściwościach magicznych, ozdabia głowy czarnoksiężników, stał się elementem ubioru wolnomularzy: „Zachowała się bogata dokumentacja potwierdzająca, iż od wczesnych czasów bracia masoni nosili kapelusze podczas posiedzeń lożowych. Reguła ta nie dotyczyła oczywiście wszystkich wolnomularzy, gdyż zgodnie ze starą tradycją cechową przywilej ten przysługiwał wyłącznie pełnoprawnym członkom stowarzyszenia. Rozbudowa stopni do trzech i wyraźne rozróżnienie między czeladnikiem a mistrzem doprowadziły do tego, iż nakrycie głowy pozwolono nosić tylko osobom posiadającym co najmniej trzeci stopień wtajemniczenia symbolicznego. Uczeń nie miał do tego prawa, a czeladnik, choć otrzymywał po inicjacji cylinder, to nie mógł nosić go w trakcie prac świątynnych”(stan z dni 02.02.2017: http://wolnomularstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=348&I…)

W snach kapelusz interpretujemy przez jego przynależność do danej epoki, po czym cechy noszących go wówczas grup społecznych, cechów, zawodów nakładamy na jego właściciela.

Kapelusz to zawartość myśli, idei. W „Golemie” Gustav Meyrinka staje się magicznym przedmiotem, przenoszącym myśli właściciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *