Lalka

Lalka w snach przestawia wszystko, co jest modelem życia (emocjonalnego), jednak do tej pory jest niezrealizowane, wyobrażone, często sztuczne. To imitacja, iluzja, model. Lalka nadaje się do tworzenia imitacji, do zabawy, do tworzenia modelu. Dzieci posługują się nią, imitując prawdziwe…Continue reading Lalka