Mężczyzna

Sen o mężczyźnie. Postacie mężczyzn w snach mówią o męskiej części osobowości śniącej osoby. Wskazują na stopień rozwoju naszej męskości, zintegrowania z męską stroną naszej natury i natury świata. O umiejętności korzystania z jej potencjału, posługiwania się męską energią, którą cechuje m.in.: odpowiedzialność, siła woli, słowność, stabilizacja, rozsądek, niezależność, odwaga, lojalność. Mężczyźni uczą nas bezpiecznej konfrontacji ze światem zewnętrznym, odpowiedzialności za swoje decyzje, myśli i słowa, niezależności i odporności.

Sen o mężczyźnie – jaki to mężczyzna?

Każdy napotkany we śnie mężczyzna niesie ze sobą konkretną energię, mówiącą o aktualnym stanie i wpływie męskiej energii. Dlatego dobrze, jeśli to mężczyźni życzliwi, pomocni i mądrzy.

Ojciec najczęściej porusza temat rozwoju intelektualnego, sukcesów zawodowych, stanowiska zajmowanego w społeczeństwie, edukacji.

Brat, jeśli śniący jest mężczyzną, może go wspierać w jego męskości. A jeśli kobietą – harmonizować i uczyć zdrowego podejścia do męskiej energii. W śnie mężczyzny brat może go konfrontować z brakami, cechami, których ten w sobie nie lubi, a które dostrzega w projekcji brata.

Mężczyzna znajomy czy nieznajomy? Sny mężczyzn.

Nieznajomi mężczyźni we śnie mężczyzny zazwyczaj wskazują jakieś aspekty, których w sobie nie dostrzega. Dlatego dobrze jest spotykać we śnie mężczyzn nieznajomych, ale mądrych, odważnych, niezależnych, silnych, ale łagodnych. Wówczas wspierają wewnętrzną męskość swoją siłą i przezornością, wpływając na śniącego, jego otoczenie i stosunek do męskiej części rzeczywistości – yang. Ten odkrywa nowe pokłady energii, możliwości, cechy i umiejętności, uczy się innego podejścia do rzeczywistości.

Negatywni nieznajomi mężczyźni – agresywni, brutalni, leniwi, głupi, prymitywni, demoniczni. Wskazują na cechy, z którymi śniący się nie utożsamia, nie rozpoznaje u siebie. Jednak na jakimś poziomie, bardzo możliwe, że zupełnie nieświadomie, je reprezentuje. Wówczas może projektować te cechy na znajome osoby lub przyciągać do swojego otoczenia innych mężczyzn o takiej osobowości. Dobrze jest przyjrzeć się osobowości nieznajomego ze snu i zastanowić, które części jego charakteru można odnaleźć w swoich obecnych postawach. Im szybciej je zrewidujemy, tym szybciej będą mogły zajść zmiany w postrzeganiu rzeczywistości. A równocześnie w przyciąganych sytuacjach, osobach i naszym nastawieniu (ewolucja animusa).

Sen mężczyzny o mężczyźnie znajomym może dotyczyć ich rzeczywistej relacji. Jeśli jest to mężczyzna mu bliski – mówić o rzeczywistym stanie jego zdrowia, psychiki, decyzjach, problemach, potrzebie kontaktu. Jeśli tak nie jest, znajomy mężczyzna wskazuje jakieś aspekty osobowości śniącego, unaocznia jego obecną postawę, zachowanie. Osoby znajome, pojawiając się w snach, wskazują jakieś aspekty naszej osobowości. Np. gburowaty znajomy, który w stosunkach z żoną wydaje nam się chamem i prostakiem, śniąc się, wskazuje, że albo my zachowujemy się w podobny sposób, albo, rzadziej, ktoś w bezpośrednim otoczeniu zachowuje się w ten sposób.

Mężczyzna znajomy czy nieznajomy? Sny kobiet.

Kobiecie sen o nieznajomym mężczyźnie pokazuje jakieś aspekty jej wewnętrznej męskości, których nie utożsamia z żadnym znanym sobie mężczyzną. Nieznajomy mężczyzna w snach wskazuje na pewną energię, która przejawia się obecnie w nieświadomości śniącej. I którą może odnaleźć w swoich lękach, pragnieniach, nadziejach, postaciach i sytuacjach z rzeczywistości. Może się także zdarzyć, że nieznajomy mężczyzna wskazuje na jakieś świeżo odkryte cechy, zachowania, motywacje jej partnera lub innego bliskiego mężczyzny i zmusza do spojrzenia na niego pod innym kątem. Jeśli nieznajomy mężczyzna jest negatywny – to zboczeniec, psychopata, morderca, złodziej – należy szczególnie uważać, by nie projektować jego energii na bliskie osoby. Trzeba skumulować siły, aby zrozumieć symboliczne znaczenie nieznajomego i dotrzeć do źródeł niepokoju.

Sen kobiety o mężczyźnie znajomym mówi o aspektach męskości, które z nim kojarzy. Cechy tego mężczyzny może obecnie znajdować u swojego partnera lub innego bliskiego mężczyzny lub projektować je na nich. Często zdarza się także, że sny o byłych partnerach nawiązują do obecnej relacji i pokazują obecnego partnera w odniesieniu do poprzedniego. Sen taki może wskazywać na ich wspólne cechy, ale może też wypływać jedynie ze skojarzeń śniącej, jej obaw i nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Sen o znajomym mężczyźnie może również wskazywać na jego obecne, realne problemy, potrzeby, stan psychiczno-fizyczny, nasze relacje z nim.

Jeśli znajomi mężczyźni ze snu są pozytywni, wspierają śniącą od wewnątrz, wpływają na poszerzenie postrzegania męskości oraz na to, jakich mężczyzn i zdarzenia, sytuacje typu yang przyciągnie do swojego życia. Jeśli są negatywni, wpływają destrukcyjnie na relacje z mężczyznami, męską częścią rzeczywistości. Sen o znajomym mężczyźnie może również wskazywać na jego realne problemy, potrzeby, stan psychiczno-fizyczny, obecne relacje z nim.

Im przyjaźniejsza, bardziej rozbudzona męskość, tym jaśniejsze, dobre, pomocne męskie postacie ze snów, a tym samym – przyjaźniejsza sfera życia związana z męskością, niezależność, odwaga, inicjatywa, siła przebicia, ambicja i bohaterskość.

tłumaczenie snu
Pomogę Ci zrozumieć sen – opisz sen