Sny ciała astralnego

Sny astralne

Sny otwartego serca zasilane energią miłości i wyższych uczuć. Wykraczają poza codzienność. Mogą mówić o życiowej misji, celach ważnych dla rozwoju świadomości. W snach astralnych możemy spotykać się z oddalonymi od nas bliskimi, rozmawiać ze zmarłymi. Sny te często otoczone są specyficzną aurą realności. Rozmowy w nich prowadzone wydają się rzeczywiste, a to, co słyszymy, staje się ważne dla życia jawie. Możemy dowiadywać się z nich o losie oddalonych od nas bliskich czy bliskich zmarłych, słyszeć ich prośby, o dobre myśli, modlitwę, możemy zyskiwać porady i wsparcie.

W snach astralnych mogą zjawić się dobre energie opiekuńcze ukazujące się pod postacią pejzaży czy zwierząt, osoby przepowiadające nam przyszłość, doradzające jak o siebie zadbać (fizycznie i duchowo), odprawiające nad nami modły i czary, smarujące maściami, bądź przykładające dłonie. Rady udzielone w tych snach mogą być zarówno symboliczne, jak i dosłowne. Mogą pojawić się zwierzęta mocy, pejzaże i scenerie napełniające nas mocą i energią, którą czujemy jeszcze po przebudzeniu. Możemy obserwować w nich swoje duchowe energie – wejść w dowolne ciało duchowe i go doświadczać.

Po takim śnie czujemy wszechogarniającą miłość i szczęście. Sny astralne mogą dotyczyć naszej przyszłości, wskazywać drogę, pokrzepiać, wzmacniać. Sny te koją nas i wprowadzają w serca uczucie harmonii i miłości, zupełnego spokoju. Niewątpliwie są dla każdego niezapomnianym przeżyciem.