Ślub

Śnią o ślubie najczęściej ludzie będący w stałych związkach lub mający już (własne) doświadczenie z takim związkiem. Ślub jako rytuał Zaślubiny w warstwie kulturowej miały od zawsze funkcję rytuału przejścia, tj. zmiany statusu osoby, która się mu poddawała. Rytuały takie…Continue reading Ślub