Po co tłumaczyć sny – znaczenie snu

Znaczenie snu. Po co tłumaczyć sny?

Wszyscy śnią. Śnią ludzie i zwierzęta, cały świat organiczny i nieorganiczny zatopiony jest w stanie snu i półsnu, by łączyć się w niedotykalnej warstwie nieświadomości.

Nieświadomość reguluje świadome procesy, prowadzi nieustający dialog z ciałem i psychiką, wysyła klucze ptaków za morza, prowadzi stada i ławice, informuje o stanie naszych ciał, przestrzega przed niebezpieczeństwem, wyłapuje to, co przeoczyliśmy, daje informacje przyspieszonym rymem serca, zniesmaczeniem, intuicyjnym strachem lub nieuzasadnioną adoracją, których nie potrafimy zrozumieć.

Najpierw reagujemy nieświadomie, dopiero w ślad za nieświadomą reakcją nadchodzi ta pochodząca ze świadomego umysłu. Sen jest dostępem do sfery nieświadomości. Możemy się nim radzić, penetrować, rozkoszować jego mądrością, słuchać i prosić o wsparcie.

Zrozumienie snu pomaga:

 • poznać odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania;
 • przewidzieć przyszłość tę bliską lub odległą, swoją lub bliskich osób;
 • określić stan psycho-fizyczny, zagrażające schorzenia, choroby, wyczerpanie;
 • rozpoznać swoje mechanizmy działania, nastawienie, sposób myślenia i odczuwania, kody emocji;
 • przypomnieć sobie swoje prawdziwe Ja, odświeżyć cel życia, motywację;
 • zrozumieć sytuację, w której się znajduję i powody, dla których się w niej znalazłam/em;
 • zmienić niechciane mechanizmy działania;
 • wyleczyć wspomnienia, traumę, szkodliwe nastawienie;
 • nabrać wiarę w sens działań, zaakceptować zdarzenia losowe.

Oprócz tego pozwala:

 • zakorzenić się w świecie, bardziej zainteresować się i zjednoczyć z naturą
 • odnaleźć wiarę w życie duchowe
 • poznać mechanizmy wydarzania się
 • wskazuje „punkty zapalne” i sposoby na zmianę swojego życia.

Zobacz jak może wyglądać przykładowe tłumaczenie snu.


Informacje zapisane w nieświadomości.

Nieświadomość gromadzi historię śniącego, poszczególne wydarzenia pojedynczego życia, i wpisuje je w całość bytu. Sny łączą pojedyncze doświadczenia z doświadczeniami Duszy i całego stworzenia. Wszyscy dzielimy się nimi na poziomie nieświadomości zbiorowej.

„O wszystkim i o niczym” autor nieznany

Sen może mówić z różnych poziomów, a im głębsze zainteresowanie i wiedza dotyczące siebie, świata i natury rzeczywistości, tym więcej można z nich wydobyć.

Sen pokazuje, kim jesteśmy, kim byliśmy i dokąd zdążamy. Pokazuje potencjał, możliwości, ścieżkę rozwoju. Sen jest głosem przeznaczenia. A jego język – język symboli – jest uniwersalny.


Sen pisze opowieść o śniącym.

Po co tłumaczyć sny? Dzięki snom lepiej poznajesz siebie, a przez ich zrozumienie możesz stawać się bardziej sobą. To droga do przebudzenia, akceptacji i pokochania siebie.

Sen pisze opowieść zbudowaną z elementów naszego obecnego życia, ale też wykracza poza nie, mówi o całości egzystencji, nie tylko tej uświadomionej. Może po prostu nie chciałaś/eś czegoś zobaczyć? Sny pokazują to, co naprawdę ważne i jeśli będzie trzeba, wkroczą w historie z dzieciństwa (z poprzedniego życia?), albo pokażą przyszłość. Staną się koszmarem. Wszystko po to, aby Ci pomóc, aby wyjść z błędnego koła, zakończyć to, co Ci nie służy.

Zrozumienie snu pozwoli Ci poczuć się sobą. Odnaleźć swoje miejsce na świecie. Niektórym praca nad snami przywraca wiarę w sens życia, w istnienie duszy i przeznaczenia. 


Kurs tłumaczenia snów – zapraszam.

Nasze sny są takie, jak my.

Sny są takie jak my. Zauważ, że kiedy w realnym życiu pojawiają się nowe wyzwania, nowe okoliczności, sny również się zmieniają. Często są wtedy bardziej intensywne i jest ich więcej. Jeśli zaczniesz pracować na wyższych polach duchowych, zaczniesz śnić sny z tych pół duchowych. Codzienność i monotonia rodzi codziennie, monotonne sny. Ale zacznij być uważna/y, docieraj głębiej siebie, spróbuj karmić się duchowością, sztuką, a noce ześlą Ci sny połączone z czakrą serca bądź gardła. Pogłębianie wiary, medytacja mogą zesłać sny wizyjne, związane z czakrą trzeciego oka lub korony.

Im więcej się dzieje w Twoim życiu wewnętrznym, tym więcej i tym bogatsze życie senne.


Po co tłumaczyć sny? Trochę praktyki.

1. Lepiej poznajesz siebie, swoje uczucia, emocje, motywacje, pragnienia. To co się z Tobą dzieje obecnie.

2. Możesz wspomóc się nimi na etapie terapii, kiedy nie rozumiesz przyczyn swojego zachowania.

3. Możesz zacząć śnić więcej, kiedy pracujesz nad sobą. Dzięki ich rozumieniu, szybciej osiągniesz pożądany efekt.

4. Sny pomagają podejmować decyzje, udzielają rad.

5. Sny wyprzedzają rzeczywistość, mogą być prorocze.

6. Sny pieczętują nasze zmiany, dodając siły i euforii. Gdy zachodzi zmiana w Twojej postawie, sen ją uwiarygadnia, pokazując, że rzeczywiście się zmieniłeś – na głębokim poziomie swojej osobowości.

7. Przez emocje i uczucia, jakie w Tobie budzi, pokazuje, co naprawdę czujesz i czego naprawdę pragniesz.

8. Sen może informować o chorobie, przestrzegać.

9. Sny mogą być mistyczne, wspomagać rozwój duchowy.

10. We śnie możemy spotkać osoby zmarłe lub dalekie i wymieniać z nimi myśli.

Warto śnić.


tłumaczenie snu
Pomogę Ci zrozumieć Twój sen.

Sny prorocze

Interesują mnie różne formy przewidywania przyszłości, jednak najchętniej pozostaję w sferze snów. Dlaczego? Zwykły sen, tak samo jak cała reszta wizji opartych czasami na jakimś wewnętrznym wskaźniku, może pokazywać błędne informacje. Karty mogą coś zakłamać, a raczej, jak każda wróżba, są skazane na nasze dobre lub wadliwe odczytanie. Ale nieświadomość ma asa w rękawie: sen proroczy. Sen proroczy ma wielką przewagę – nie jest podatny na naszą wolę, ani emocje. Śni się taki, jaki MA SIĘ ŚNIĆ. I wtedy, kiedy MA SIĘ ŚNIĆ. To niesamowite. Coś na kształt spotkania z Losem, Bogiem, Przeznaczeniem. Wszystko co wypływa z prawa (przeznaczenia) niepodatnego na naszą wolę, niełasego na zachcianki, ani naszą ciekawość, może być wiarygodne i wartościowe. Dlatego cenię sny – docierają do nas za pomocą jakiejś odgórnej mądrości. Akurat takie i akurat teraz. I to jest chyba najwspanialsze w śnieniu.


Tłumaczenie snów. Jeżeli chcesz zrozumieć swój sen, jesteś w dobrym miejscu.

Na podstawie treści snów piszę tłumaczenia snów.

Zapraszam na indywidualną sesję ze snem.

Pomagam w procesie zmiany snów, który skutkuje zmianą nastawienia i postrzegania problemu lub samego siebie.

Zapraszam Cię także na autorski kurs tłumaczenia snów. Oraz kurs tłumaczenia snów – podstawowy.

Sen jest darem. Nauczmy się z niego korzystać.