Koszmary

Sny koszmarne to zazwyczaj podgatunek snu emocjonalnego, zawierający wyjątkowo paskudne emocje, których najchętniej byśmy nie doświadczali. Niestety im więcej w nas bólu, żalu, niezgody, wyrzutów sumienia, strachu przed życiem i samym sobą, tym bardziej prawdopodobne, że będziemy je śnić. Często postaci, których boimy się w snach, to nasi nauczyciele i obrońcy – obrazują to, czego sami się (w sobie) obawiamy, a odrzucając to w sobie, projektujemy na konkretną postać. Np. jeżeli śniący boi się podejmowania decyzji, może śnić o tyranach, którzy zadecydują za niego. Jeśli spontaniczności i wyrażania emocji – o postaci, która go pęta i zmusza do żywych reakcji.

Jednak nie każdy koszmar pokazuje tłumione cechy charakteru czy blokowane zachowania. Może również wskazywać lęki, ilustrować ogrom stresu, przemęczenie czy niepokój. Koszmary również mogą być symboliczne. W sposób najprostszy mówią o naszych aktualnych lękach i niemocach, ulokowanych zarówno w świecie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Trzeba nauczyć się rozróżnić czy niebezpieczeństwo płynie z nas, czy z otoczenia. Choć na pewnym etapie zrozumiemy, że nie ma to większego znaczenia, ponieważ zjawiska, osoby i zdarzenia z naszego życia manifestują najczęściej nasze wewnętrzne energie.