Rodzaje snów

Rodzaje snów

Sny mogą być bardzo różnorodne, wobec czego powstało wiele różnych systemów, według których możemy je dzielić. Przedstawiam tu podział związany z istnieniem pól duchowych (ściśle powiązany z filozofiami Wschodu). Według niego sny przedstawiają treści nagromadzone w naszych polach duchowych (w duszy), inaczej zwanych ciałami duchowymi.

W zależności od tego, w którym ciele duchowym powstaje sen/ z którego ciała pochodzi, mamy sny: fizyczne, emocjonalne, mentalne, astralne i duchowe. Ponad tymi ostatnimi unoszą się jeszcze inne wymiary bycia, a co za tym idzie – śnienia, w które jednak trudno nam-ludziom się „dostać” ze względu na niedostateczny jeszcze rozwój.

Podczas snu nasza senna świadomość krąży po ciałach duchowych, tworząc sny – symboliczne przekazy – ukazujące wszystko, co „istnieje” wewnątrz nas. W tym kontekście zrozumiałe staje się występowanie snów propoczych, które powstają podczas eksploracji wyższych ciał duchowych, w których zapisane są nasze karmiczne naleciałości, zwane czasem „przeznaczeniem”.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zasada – im mniej zatorów w niższych ciałach (fizycznym, emocjonalnym, mentalnym), tym większa szansa, że świadomość wywędruje podczas snu w wyższe ciała duchowe, a my będziemy śnić kolorowo, odkrywczo, inspirująco i proroczo.