Rodzaje snów

Rodzaje snów

Sny mogą być bardzo różnorodne, wobec czego powstało wiele różnych systemów, które próbują je dzielić. Przedstawiam tu podział na rodzaje snów, związany z istnieniem pól duchowych (ściśle powiązany z filozofiami Wschodu). Według niego sny przedstawiają treści nagromadzone w naszych polach duchowych (w duszy), które inaczej zwiemy ciałami duchowymi.

W zależności od tego, w którym ciele duchowym powstaje sen lub z którego ciała pochodzi, mamy sny: fizyczne, emocjonalne, mentalne, astralne i duchowe. Ponad tymi ostatnimi unoszą się jeszcze inne wymiary bycia, a co za tym idzie – śnienia. Do nich jednak trudno nam, ludziom się „dostać” ze względu na niedostateczny rozwój.

Podczas snu nasza senna świadomość krąży po ciałach duchowych, tworząc sny. Sny to takie symboliczne przekazy, ukazujące wszystko, co „istnieje” wewnątrz nas. W tym kontekście zrozumiałe staje się występowanie snów proroczych, które powstają podczas eksploracji wyższych ciał duchowych. To w nich zapisane są nasze karmiczne naleciałości, zwane czasem „przeznaczeniem”.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje zasada – im mniej zatorów w niższych ciałach (fizycznym, emocjonalnym, mentalnym), tym większa szansa, że świadomość wywędruje podczas snu w wyższe ciała duchowe. A my będziemy śnić kolorowo, odkrywczo, inspirująco i proroczo.