Kurs tłumaczenia snów online

Internetowy kurs tłumaczenia snów

Podczas kursu pracujemy nad twoimi snami/ wizjami. Kurs daje podstawy do tłumaczenia snów oraz samodzielnej pracy nad nimi.

Podczas kursu:

  • poznasz rodzaje snów, dowiesz się jak je rozróżniać i po co;
  • nauczysz się rozpoznawać temat snu i niesiony przez niego problem;
  • poznasz znaczenie symboli podstawowych i tych z własnych snów;
  • nauczysz się, jak twórczo przeobrażać negatywne znaczenie symbolu oraz jak twórczo i nieinwazyjnie przeobrażać sny;
  • nauczysz się, jak pojmować symbol w sposób indywidualny oraz rozróżniać znaczenia indywidualne i kulturowe;
  • dowiesz się, jak rozumieć pojawienie się we śnie innych osób;
  • rozpoznasz we śnie swój cień, animę i animusa.

Kurs proponowany przeze mnie zawiera 7 lekcji. Pracujemy na snach śniącego. Zadania wymieniamy mejlowo. Kurs daje podstawy potrzebne do samodzielnego tłumaczenia snów.

Aby rozpocząć kurs, napisz do mnie: kontakt

Cena: 400 zł